Valikko Sulje

Tiimivalmennukset ja yksilövalmennukset esihenkilöille ja asiantuntijoille

Huom! SEURATUOTTEET löytyvät pian osoitteesta JCteamgear.fi.
Siihen asti käytä osoitetta tiimikaveri.fi/fanikauppa tai tiimikaveri.fi/omanseurannimi esim. tiimikaveri.fi/PTL.

Valmennuksissamme kehittyvät yritysten ja julkishallinnon asiantuntijat, esihenkilöt ja tiimit. Mieluisimmiksi aiheiksi ovat muodostuneet ammatillisen identiteetin kirkastaminen ja työn tuunaaminen, sujuvan tiimityön kehittäminen sekä esihenkilötyön elementteihin keskittyvät valmennukset.

Yksilövalmennukset pidetään pääosin Teamsin välityksellä kamerat auki, jolloin aikaa ei kulu siirtymiin ja jokainen saa osallistua turvallisesti omasta ympäristöstään käsin. Ryhmävalmennukset sen sijaan toteutetaan samassa tilassa joko fyysisesti tai linjoilla. Ainutlaatuiset kävelyvalmennuksemme toteutetaan ryhmässä etäyhteyksin.

Kauanko kestää? Koska onnistuu? Mitä maksaa?

Tyypillisesti valmennusprosessit kestävät kahdesta kuuteen kuukautta. Työyhteisöissä suosittelemme prosessiin sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia. Pidämme tärkeänä kuljettaa mukana sekä yksilön että ryhmän näkökulmaa koko prosessin ajan. Yksilökertoja ei tarvitse kuitenkaan olla kuin esimerkiksi kolme jokaiselle tiimin jäsenelle tai jokaiselle esihenkilölle. Myös esihenkilövalmennuksessa suosittelemme valmennettavan sekä yksilöitä että ryhmää käsittäen joko esihenkilön oman tiimin tai tiiminvetäjien vertaisryhmän.

Jokainen prosessi suunnitellaan erikseen. Yhden päivän ryhmävalmennus ja siihen valmistava ryhmä- ja esihenkilöprosessi maksaa ryhmäkoosta ja sisällöistä riippuen kahdesta kuuteen tuhanteen.

Tässä esimerkkihintoja, jotta saat käsityksen hintaluokastani. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Esihenkilövalmennus 570 € / hlö 3-7 esihenkilölle. Esihenkilövalmennus voidaan toteuttaa pelkästään esihenkilöiden muodostamalle ryhmälle. Tällöin valmennus sisältää alkukartoituksen teemojen kartoittamiseksi, kolme 1,5 h yksilövalmennusta jokaiselle esihenkilölle valittujen teemojen pohjalta, koko ryhmälle yhteisen lopputyöpajan (2 h) sekä tilaajalle (esim. HR) toimitettavan yhteenvedon.

Ammatillinen identiteetti -uravalmennus 490 € / hlö 5-9 asiantuntijalle. Uravalmennus sisältää pienryhmän jokaiselle jäsenelle kolme 1,5 tunnin mittaista yksilövalmennusta sekä yhden ryhmävalmennuksen ja tästä tuotetun yhteenvedon tilaajalle. Valmennuksessa kirkastetaan osallistujien vahvuuksia, työn merkitystä ja verkostoja. Se sopii erinomaisesti myös osaksi sosiaalisen median hyödyntämistä. Tuolloin työnantajan teemat sovitetaan asiantuntijoiden vahvuuksiin.

Tunti työhyvinvoinnille -etäkävely 390 € / tiimi. Tunti työhyvinvoinnille -valmennuksessa lähdetään koko tiimin kanssa etäyhteyksin kevyelle kävelylle. Lihaliemikuutiovalmennuksessa herätellään koko yhteisöä pieniin tekoihin henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saralla. Pienestä lisämaksusta (170 €) valmentaja tuottaa kävelystä pienen jutun ryhmäkuvan kera julkaistavaksi esimerkiksi Intranetissänne. Parhaimmillaan tiimikävelyistä muodostuukin kokonainen juttusarja ja koko työyhteisön kattava hyvinvointihaaste. Valmennuskävelyitä on mahdollisuus tuottaa myös asiakkaan omista teemoista tai säännöllisesti toistuvana sarjana. Lue lisää valmennuskävelyistä.